КУРС ПО АКАДЕМИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Курс по академичен английски език от Training Centre RAYA, London

Training Centre Raya London, предлага курс по академичен английски език, който помага да се подобри нивото на английския език на студентите, така че да е достатъчно добро да се регистрирате в университет и да можете да продължите образованието си в Обединеното кралство. Този курс по английски език е добре структуриран и преподава всички теми на академичния английски език чрез автентични материали, покриващи различни академични аспекти. Разработва умения за писане, необходими за писането на академични есета и композиции. Академичният курс по английски език е добра база за подготовка за явяване на  изпит за  сертификат и при завършване на курса студентът има всички необходими знания, за да се яви на изпит.

Продължителността на курса по академичен английски език е 72 учебни часа, а броят на учениците в групата е 6 души. Той дава достатъчно време на всеки ученик да получи необходимото му индивидуално внимание от учителя.

Имате въпроси относно нашите курсове по английски език?

Нашите методи и висококвалифицирани преподаватели по английски език са дългогодишен опит и гарантират Вашият успех. Нека заедно превърнем пречките в преимущества!