Tag Archives: английска граматика

Индивидуални уроци по английски език в Лондон

Индивидуални уроци по английски език в Лондон

Предлагаме ви уроци по английски език в Лондон с гъвкава учебна програма, съобразено изцяло според Вашите нужди!

В днешно време всеки съвременен човек е посещавал или поне е искал да посещава уроци по английски език. Но за повечето уроците са несъвместими с ежедневните задължения и график. А за българите, живеещи във Великобритания, уроците по английски език са необходимост. Дори и на тези, които вече са учили езика, често се налага усъвършенстване и повишаване на нивото.

Островът предлага много възможности за развитие и за работа. Едно от предимствата пред останалите страни в Европа е, че основният език е английски. Не случайно английският език е международен език. Граматиката, лексиката и самата структура на езика са сравнително по-лесни и приятни за научаване от останалите световни езици. Лекотата на неговото изучаване позволява използването му в цял свят.

Както вече знаем мнозина избират Великобритания като страна за тяхното развитие. Ако им излезе възможност, решават веднага да заминат за Лондон, без да се поколебаят. Единствената пречка би била научаването на езика. Дори да тръгнете за Лондон без да знаете езика, то не се притеснявайте, защото бързо можете да го научите.

Нашата школа предлага индивидуални уроци по английски език за българи, живеещи в Лондон. Разбираме, че не винаги курсовете са най-добрият избор. Ако сте по-притеснителни, по-лесно се разсейвате или нямате необходимото време, за да вървите в едно темпо с курсистите, то индивидуалните уроци са перфектни за вас.

Те ви гарантират изучаването поетапно на всяко ниво, като при индивидуалните уроци по английски език ще усвоявате материала много по-бързо и лесно. Когато се обръща специално внимание на дадения ученик, то обучението му става много по-ефективно.

Някои от предимствата на индивидуалните уроци по английски език са:

1.Получавате цялото внимание

Докато изучавате английски език в училище или на курсове, вниманието от страна на учителя определено е по-ограничено. Дори на курсовете по английски език да се говори с всеки един ученик поотделно и да се отделя повече време за неговата подготовка, нищо не може да се сравни с частните уроци по английски език.

При тях обучаващият се може да задава спокойно своите въпроси и да получава отговори. Ще се следи само неговото развитие и съответно ще получава по-конкретни и точни насоки на какво да набляга.

2. Наблягате на нещата, които ви затрудняват

Докато при групите за обучение се набляга на грешките, допускани най-често от всички, при индивидуалните уроци по английски език ще разглеждате само вашите грешки. Ще обсъдите защо сте я допуснали и как да се поправите. Ще се фокусирате само на граматика и структурите, с които изпитвате трудности. Няма да губите излишно време с вече научени неща.

Ако се намирате в Лондон и трябва да научите езика за кратък период от време, индивидуалните уроци по английски език са вашето решение. Ще усвоите за кратко време цялата материя. Ще преминете през адекватно и качествено обучение с помощта на едни от най-добрите учители в Лондон.

Ученето на място – в Лондон, заедно със заобикалящата ви среда, ще бъде много по-ефективно, когато получавате индивидуално внимание и учите според собствените си нужди и темпо. Нашата школа е помислила за вашите потребности. Запишете се на индивидуални уроци по английски език и не губете повече време.

Можете да се запишете онлайн за нашите индивидуални уроци по английски тук* >>

*Цената е на час.

Специфики при употребата на Сегашно просто време в английския език

Специфики при употребата на Сегашно просто време в английския език

Приятели, ще посветим днешната статия на някои специфични употреби на Сегашно просто време. Нека допълнителната информация не Ви плаши и не Ви се струва, че простото време става твърде сложно. Всички знания проникват у нас постепенно, но трябва да поставим началото чрез информиране. Ще видите, че след време специфичната употреба на всеки дял от граматиката ще започне да Ви прави впечатление и сами ще задавате въпроси на Вашите преподаватели по английски език.

Знаем, че Сегашно просто време се употребява, за да изрази обичайно повтарящи се действия, доказани факти, научни истини… Нека се запознаем, една по една, с някои от употребите му, които могат първоначално да ни озадачат, но след време ще присъединим към запаса си от новопридобити знания.

Употреба на Сегашно просто време при описание на планирани действия

Чрез сегашно просто време можем да изразим действия, които ще се случат в близък бъдещ момент и са предварително планирани. Например:

My cousin arrives tomorrow at 5PM. – Братовчед ми пристига утре (по график).

или

The movie begins in two hours. – Филмът започва след два часа (по програма).

Както виждате, тук не се използва бъдеще време, както бихме предположили, че е необходимо.

Употреба на Сегашно просто време в подчинени изречения

Чрез сегашно време изразяваме бъдещи действия в подчинено изречение, определяно от when, as soon as, before after и др. Звучи сложно, но примерите по-долу ще Ви ориентират:

I will let you know when I’m ready. – Ще те уведомя, когато съм готов.

Както виждате, не казваме I will let you know when I’ll be ready. На български също не звучи добре да се изразим Ще те уведомя, когато ще съм готов. Още един пример:

I will have to put on my gloves before I go out. – Ще трябва да си сложа ръкавиците преди да изляза.

или

He will send you the money as soon as you ask for it. – Той ще ти изпрати парите веднага, щом му ги поискаш.

Употреба на Сегашно просто време при изреждане на събития от житейския път на някого – най вече историческа личност

Следният пример ще помогне тази употреба да Ви стане ясна:

16 December 1775 – Jane Austen is born in Hampshire, England – На 16 декември 1775г. в Хампшир, Англия се ражда Джейн Остин (както виждате, на български това също звучи добре).

1783 – Jane Austen and her sister Cassandra are sent to Oxford to be educated – 1783г. Джейн Остин и сестра ѝ Касандра са изпратени в Оксфорд, за да се образоват

1811 – Sense and Sensibility novel is anonymously published. – 1811г. Романът „Разум и чувства” е публикуван от името на анонимен автор.

Обърнете внимание на времето на глаголите с уплътнения шрифт! То е Сегашно просто, въпреки че става дума за събития от миналото.

Употреба на Сегашно просто време при инструктиране

Когато инструктираме някого как да действа, ние също използваме Сегашно просто време. Прочетете примерите:

Don’t open the box! – Не отваряй кутията!

или

Put the cake in the fridge! – Сложи тортата в хладилника!

или

Open your textbooks at page 45! – Отворете учебниците си на страница 45!

Употребата на Сегашно просто време в английския език, спецификите на английската граматика са обширна тема, която сякаш никога няма изчерпване. Бихме могли да говорим за особеностите на това конкретно време още. Нека този факт не Ви отчайва, Вие имате добрия шанс да изучавате един език в неговата естествена среда – възползвайте се от ежедневните примери, които ще срещате! Посещавайте и нашите езикови курсове, опрете се на базовите знания, които Учебен център „Рая” Лондон Ви дава! Познанията за един език се надграждат цял живот и това, именно, говори за неговото богатство.

 

Написано от Ивета Радева