Graduates
247 students
Reviews
(0 review)
£298.00

Sorry! You can not buy this course right now. Please contact admin site for more information

a1
Profile photo of Training Centre Raya London

Training Centre Raya London

Training Centre Raya London is a new and fastly developing English Language School specialized in teaching English as a second language. Founded in 2015 we are small enough to provide a personal service, but large enough to have very good facilities and resources for the students to learn English in UK.

Course Overview

Учебен център “Рая Лондон“ предлага общи интензивни онлайн курсове по
английски език. Курсът на ниво Elementary – A1 e подходящ за напълно
начинаещи, а така също и за хора които желаят да си припомнят основни
знания. Тъй като нивото покрива основните граматични и лексикални
структури. Онлайн курсът е построен така, че да изгради и подобри вашите
умения в областите слушане, говорене, четене и писане.

Курсът е с продължителност 3 месеца и се състои от 72 учебни часа
проведени с висококвалифициран преподавател. Групите са с малък брой
участници с цел да гарантираме постигане на по-високи резултати.

Тримесечният курс е разделен на два модула. Първият модул включва 30
учебни часа, а вторият-42 учебни часа. Стойността на обучението е £298, за
да запазите вашето място трябва да платите £50 депозит, който ще бъде
приспаднат от общата цена на курса.Останалата сума £248 може да бъде
заплатена на две вноски- едната от £124 в началото на курса и останалата
част от £124 на трития час от обучението.

Course Features

 • Lessons 62
 • Quizzes 1
 • Duration 12 седмици
 • Language Английски
 • Graduates 247
 • Assessments UCRAYA

Course Curriculum

 • Урок 1  

  #Част 1 Граматика

  0/7

  • Как да се представим
  • Английска азбука
  • Лични местоимения
  • Спомагателен глагол съм
  • Притежателни прилагателни
  • Членове a / an
  • Mножествено число, това, онези, тези, онова
 • Урок 1  

  #Част 2 Pечник

  0/5

  • Числа 1-20
  • Дни от седмицата
  • Държави и националности
  • Лична информация
  • Pечник на езика в класната стая
 • Урок 2 

  #Част 1 Граматика

  0/4

  • Настоящо просто време
  • Притежаващо ‘s’
  • Неправилнo множествено число
  • Общи глаголни фрази
 • Урок 2 

  #Част 2 Pечник

  0/2

  • Pечник за работа
  • Семеен речник
 • Урок 3 

  #Част 1 Граматика

  0/2

  • Настоящо просто време
  • Предлози за време
 • Урок 3 

  #Част 2 Pечник

  0/4

  • Прилагателни имена, доста / много
  • Ежедневен режим
  • Времеви думи и изрази
  • Датата
 • Урок 4 

  #Част 1 Граматика

  0/4

  • може, не може
  • like + ( verb +-ing)
  • Лични местоимения
  • Притежателни местоимения
 • Урок 4 

  #Част 2 Pечник

  0/3

  • Глаголни фрази
  • Занимания през свободното време
  • Фрази за любовна история
 • Урок 5 

  #Част 1 Граматика

  0/3

  • Минало просто: беше / бяха
  • Минало просто: правилни глаголи
  • Минало просто: неправилни глаголи
 • Урок 5 

  #Част 2 Pечник

  0/2

  • Изрази от миналото време
  • Неправилни глаголи
 • Урок 6 

  #Част 1 Граматика

  0/4

  • Има (There is/There are)
  • Имаше (There was/There were)
  • Сегашно продължително време
  • Сегашно просто време или Сегашно продължително време
 • Урок 6 

  #Част 2 Pечник

  0/3

  • Къщи и мебели
  • Предлози за място
  • Места в града
 • Урок 7 

  #Част 1 Граматика

  0/4

  • a / an, някои / всякакви
  • Колко? (How much?/ How many?)
  • Mного, не много и т.н. (a lot/ not much/ etc.)
  • ще бъде (план или прогноза)
 • Урок 7 

  #Част 2 Pечник

  0/4

  • Храната- бройно съществително или неброимо съществително
  • Hапитки
  • Почивka
  • Глаголни фрази
 • Урок 8 

  #Част 1 Граматика

  0/3

  • Сравнителни и превъзходни прилагателни
  • Бих искал
  • Hаречия
 • Урок 8 

  #Част 2 Pечник

  0/3

  • Прилагателни за личностa
  • Времето
  • Приключения
 • Урок 9 

  #Част 1 Граматика

  0/2

  • Сегашно перфектно
  • Сегашно перфектно или минало просто
 • Урок 9 

  #Част 2 Pечник

  0/3

  • беше (been to)
  • Минало причастие
  • Преговор на граматиката

0.00 average base on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Write a review

 • Please wait...