Graduates
134 students
Reviews
(0 review)
£298.00

Sorry! You can not buy this course right now. Please contact admin site for more information

a2
Profile photo of Training Centre Raya London

Training Centre Raya London

Training Centre Raya London is a new and fastly developing English Language School specialized in teaching English as a second language. Founded in 2015 we are small enough to provide a personal service, but large enough to have very good facilities and resources for the students to learn English in UK.

Course Overview

Курсът на ниво А2 на Учебен център “Рая Лондон“ е подходящ за хора,
които имат основни езикови знания и биха желали да ги подобрят и
развият в удобството на своя дом.

Нашият курс- ниво Pre-intermediate A2 покрива всички основни
граматични и езикови структури. Курсът е разделен на подсекции и има за
цел да подобри вашите умения за говорене, слушане, четене и писане.

Участниците включили се в този курс, ще имат възможност да работят с
висококвалифицирани преподаватели. Да развият езиковите си умения в
области на ежедневието, като пазаруване, работа, семейство и други. В
края на курса участниците, ще могат да използват и разбират по-специфични структури на езика като фразеологични глаголи и
словосъчетания.

Интензивният тримесечен курс се състои от 72 учебни часа, разделени на
два модула. Първият модул съдържа 30 учебни часа, а вторият-42 учебни
часа. Стойността на обучението е £298, за да запазите вашето място трябва
да платите £50 депозит, който ще бъде приспаднат от общата цена на
курса.Останалата сума £248 може да бъде заплатена на две вноски- едната
от £124 в началото на курса и останалата част от £124 на трития час от
обучението.

Course Features

 • Lessons 44
 • Quizzes 1
 • Duration 12 седмици
 • Language Английски
 • Graduates 134
 • Assessments UCRAYA

Course Curriculum

 • Урок 1 

  Граматика

  0/3

  • Ред на думи във въпросните изречения
  • Сегашно просто време
  • Сегашно продължително време
 • Урок 1 

  Лексика

  0/3

  • Общи глаголни фрази
  • Предлози за място
  • Изрази на парафразиране
 • Урок 2 

  Граматика

  0/3

  • Минало просто време(правилни и неправилни глаголи)
  • Минало продължително
  • Въпроси със или без спомагателни глаголи
 • Урок 2 

  Лексика

  0/2

  • Предлози за време и място (at, in, on)
  • Въпросителни думи
 • Урок 3 

  Граматика

  0/2

  • Бъдеще време (going to, present continuous, will, won’t)
  • Преглед на времената (Настоящо, минало и бъдещо време)
 • Урок 3 

  Лексика

  0/2

  • Глаголи + предлози
  • Противоположни глаголи
 • Урок 4 

  Граматика

  0/2

  • Сегашно перфектно време
  • Сравнителни и суперлативи форми
 • Урок 4 

  Лексика

  0/3

  • Видове дрехи
  • Изрази за време
  • Противоположни прилагателни
 • Урок 5 

  Граматика

  0/2

  • Инфинитив
  • Глагол + -ing
 • Урок 5  

  Лексика

  0/2

  • Глаголи + инфинитив
  • Предлози за движение
 • Урок 6 

  Граматика

  0/4

  • First conditional
  • Second conditional
  • May/might
  • Should/ shouldn’t
 • Урок 6 

  Лексика

  0/2

  • Объркващи глаголи
  • Oбразуване на съществителни имена
 • Урок 7 

  Граматика

  0/3

  • Настоящо перфектно или минало просто време
  • Used to
  • Страдателен залог
 • Урок 7 

  Лексика

  0/2

  • Познаване на смисъл от контекста
  • Глаголи: изобретявам, откривам и т.н.
 • Урок 8 

  Граматика

  0/4

  • Something, anything, nothing
  • Quantifiers, too, not enough
  • Ред на фразовите глаголи
  • Така че / нито + спомагателни
 • Урок 8 

  Лексика

  0/2

  • Прилагателни имена, завършващи на -ed и -ing
  • Фразови глаголи
 • Урок 9 

  Граматика

  0/2

  • Минало перфектно време
  • Докладвана реч
 • Урок 9 

  Лексика

  0/1

  • Hаречия: изведнъж, веднага и т.н.

0.00 average base on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Write a review

 • Please wait...