Graduates
134 students
Reviews
(0 review)
£420.00

Sorry! You can not buy this course right now. Please contact admin site for more information

english language course a2
Profile photo of Training Centre Raya London

Training Centre Raya London

Training Centre Raya London is a new and fastly developing English Language School specialized in teaching English as a second language. Founded in 2015 we are small enough to provide a personal service, but large enough to have very good facilities and resources for the students to learn English in UK.

Course Overview

Този вид курс – интензивни уроци по английски A2 е структуриран, за да изпълни всички граматически теми от основната граматика на английския език. Обучението по английски език е разделено на теми, обхващащи езика на ниво речник, фразови  глаголи (говорим английски) и специални структури.

Учениците, които завършват  това ниво, могат да разберат изречения и често използвани изрази, свързани с непосредствената и ежедневната употреба. Те могат да разберат основната лична и семейна информация при  пазаруване, заетост на работното място и много други. В края на езиковия курс студентите ще могат да общуват в прости и рутинни ситуации, изискващи прост и директен обмен на познати въпроси. Този курс е с продължителност 72 учебни часа с учител по английски език.

Този курс е разделен на 2 модула-първи модул 30 учебни часа и втори модул 42 учебни часа, които могат да бъдат разделени на две плащания от по £175 и £245 . Ако желаете да платите на две вноски по отделно за всеки от модулите можете да го направите като след поръчване на курса изберете да платите на място в нашия офис.

Course Features

 • Lessons 44
 • Quizzes 1
 • Duration 12 седмици
 • Language Английски
 • Graduates 134
 • Assessments UCRAYA

Course Curriculum

 • Урок 1 

  Граматика

  0/3

  • Ред на думи във въпросните изречения
  • Сегашно просто време
  • Сегашно продължително време
 • Урок 1 

  Лексика

  0/3

  • Общи глаголни фрази
  • Предлози за място
  • Изрази на парафразиране
 • Урок 2 

  Граматика

  0/3

  • Минало просто време(правилни и неправилни глаголи)
  • Минало продължително
  • Въпроси със или без спомагателни глаголи
 • Урок 2 

  Лексика

  0/2

  • Предлози за време и място (at, in, on)
  • Въпросителни думи
 • Урок 3 

  Граматика

  0/2

  • Бъдеще време (going to, present continuous, will, won’t)
  • Преглед на времената (Настоящо, минало и бъдещо време)
 • Урок 3 

  Лексика

  0/2

  • Глаголи + предлози
  • Противоположни глаголи
 • Урок 4 

  Граматика

  0/2

  • Сегашно перфектно време
  • Сравнителни и суперлативи форми
 • Урок 4 

  Лексика

  0/3

  • Видове дрехи
  • Изрази за време
  • Противоположни прилагателни
 • Урок 5 

  Граматика

  0/2

  • Инфинитив
  • Глагол + -ing
 • Урок 5  

  Лексика

  0/2

  • Глаголи + инфинитив
  • Предлози за движение
 • Урок 6 

  Граматика

  0/4

  • First conditional
  • Second conditional
  • May/might
  • Should/ shouldn’t
 • Урок 6 

  Лексика

  0/2

  • Объркващи глаголи
  • Oбразуване на съществителни имена
 • Урок 7 

  Граматика

  0/3

  • Настоящо перфектно или минало просто време
  • Used to
  • Страдателен залог
 • Урок 7 

  Лексика

  0/2

  • Познаване на смисъл от контекста
  • Глаголи: изобретявам, откривам и т.н.
 • Урок 8 

  Граматика

  0/4

  • Something, anything, nothing
  • Quantifiers, too, not enough
  • Ред на фразовите глаголи
  • Така че / нито + спомагателни
 • Урок 8 

  Лексика

  0/2

  • Прилагателни имена, завършващи на -ed и -ing
  • Фразови глаголи
 • Урок 9 

  Граматика

  0/2

  • Минало перфектно време
  • Докладвана реч
 • Урок 9 

  Лексика

  0/1

  • Hаречия: изведнъж, веднага и т.н.

0.00 average base on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Write a review

 • Please wait...