fbpx

Прочутите британци: Едмънд Халей и пътешествието на кометите

Приятели на Учебен център „Рая” Лондон, решихме да започнем за вас поредица от статии за известни британци. Ще можете едновременно да научите факти за живота и дейността им и да изучавате английски език приятно и лесно. Както вече сме ви съветвали, можете да сменяте езика на сайта ни от бутона горе вдясно и да четете материалите ни на български и на английски. Това ще ви улесни с научаването на нови думи и ще ви помогне да привикнете с изразността и правилата на езика.

Днешната прочута личност е Едмънд Халей, запленен от звездите. Той е роден на 8 ноември, 1656 г. близо до Лондон. Посещава училището към църквата „Св. Пол”, а след това продължава образованието си в Оксфорд. Младият Едмънд има късмета да попадне под ръководството на Джон Фламстийд, кралски астроном, който го насочва към науката за Космоса. Самият Джон Фламстийд вече е съставил звездна карта на Северното полукълбо и Халей предлага да направи такава за Южното. С финансова помощ от баща си и от самия крал, той заминава за о-в Св. Елена в Южния Атлантик. Наблюденията, които провежда там и картографирането на 341 южни звезди осигуряват на Едмънд Халей членство в Кралското научно общество.

През 1684г Халей за първи път посещава Исак Нютон и дава своя принос в Теорията за гравитацията. Нютон отдавна работи над въпроса защо планетите не се откъсват от Слънцето и не политат в Космоса, а и не падат върху самото Слънце. Отговорът касае планетарната механика и Нютон достига до извода, че орбитата на планетите трябва да описва елипса. Окуражен от Халей, Нютон довършва своите изчисления и издава, с помощта и под редакцията на Халей, своя велик труд Principia Mathematica през 1687г.

Едмънд Халей притежава таланта да сведе огромни количества данни до понятни таблици и се посвещава на изчисление движението на ветровете (труд, подпомогнал метеорологията), първи свързва данните от смъртността и възрастта на населението, изчислява отклоненията на компаса, обусловени от разликата между магнитния северен полюс и реалния такъв. Но той не забравя звездите и през 1705 г. издава „Синопсис на астрономията на кометите”, в който описва параболичната орбита на 24 комети. Въз основа на исторически данни, той установява, че някои комети ни посещават през определени периоди и правилно изчислява следващата поява на кометата, наречена по-късно Халеева.

Едмънд Халей извършва още много наблюдения, сравнява записки на древни астрономи и намира закономерности в движенията на звезди и планети. Трудовете му служат добре на навигацията, каквато е неговата практическа цел. Негови изчисления са в основата на метеорологията и животозастраховането. Във всичките си разностранни интереси той се опира на математиката и изчисленията, достигайки високи нива на професионализъм. Безспорно е влиянието му върху Нютон, което довежда до завършването на големия Нютонов труд за гравитацията. Опирайки се на древни и съвременни нему учени, Едмънд Халей се превръща в един от основните представители на Западната научна мисъл.

Той доживява 85 годишна възраст и умира през 1742 г в Гринуич. Саркофагът му стои и до днес в двора на църквата „Св. Маргарет”.

Автор: Ивета Радева

Training Centre RAYA London е нов и бързо развиващ се учебен център за обучение специализиран в преподаването на уроци по английски език като чуждоезиково обучение. Основан е през 2015 г., ние сме достатъчно малки, за да осигурим индивидуално отношение, но достатъчно големи, за да разполагаме с много добри условия и ресурси за изучаване на английски език.

×