fbpx

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА


Моля, прочетете Условията за ползване преди да използвате уеб сайта

Условия

 • Не можете да използвате информацията в този сайт за неприемливи нужди, тъй като тя е собственост на Учебен център Рая Лондон.
 • Не можете да копирате, публикувате, възпроизвеждате или предавате информация от този сайт.
 • Можете да използвате сайта и информацията в него само по законни причини и цели.
 • В тези термини се използва думата “курс”, за да се уточни видът на обучението, неговата продължителност и учебната програма.
 • “Резервация” се използва, за да се заяви желанието на дадено лице да направи курс в Учебен център Рая Лондон
 • Когато човек се интересува от курс по английски език в Учебен център Рая Лондон и този човек би искал да заяви това и да си осигури място в група, този човек трябва да резервира курс и да плати депозит от £ 50 паунда. Този депозит не подлежи на връщане и лицето има право да го използва, за да резервира място в друга група от същия курс или ниво.

 

Отмяна или отлагане на курс

Можете да отмените или отложите курс при следните условия:

 • Когато дадено лице отмени курс в рамките на 4 седмици преди началото му, то може да получи връщането на таксата заплатена за обучението в брой или по банков път.
 • Когато анулирането се извърши за по-малко от 4 седмици преди началото на курса, депозитните пари не се възстановяват, не се възстановява и такса обучение ако е заплатена такава.
 • Всеки човек може да отложи курс и да го продължи по-късно, но този курс трябва да бъде завършен в рамките на годината, в която е започнал.
 • Ако курсът е отложен за период, по-дълъг от една година, Учебен център Рая Лондон не дължи парите заплатени за обучението и не ги възстановява.  Студентът трябва да плати за нов курс.
 • Ако курсът е отложен веднъж , то същия курс не може да бъде отложен за втори път.
 • Индивидуалните часове за обучение могат да бъдат отложени не повече от веднъж.
 • Индивидуалният час на обучение може да бъде отложен с изпращане на известие до 48 часа преди часа , чрез имейл, текстово съобщение или телефонно обаждане в офиса.
 • Ако индивидуално обучение бъде отменено в рамките на по-малко от 48 часа, студентът трябва да плати пълния размер на таксата за часа.

Всеки случай на болест или медицинска причина за отмяна на курс или  за отлагане на курс ще бъде разглеждана  индивидуално и решение ще бъде взето в рамките на 10 работни дни. Студентът ще бъде информиран по електронна поща и лично за решението.

Учебен  център Рая Лондон си запазва правото да анулира курс, ако няма достатъчно регистриран курсист, 8 ученици в група.

Учебен  център Рая Лондон си запазва правото да отмени курса, ако има непредвидени обстоятелства като пожари, земетресения.

 

Отсъствие и ваканции

 • Можете да отсъствате не повече от 20% от времето на курса. Ако отсъствате повече от допустимото регламентирано от Учебен Център Рая Лондон време, Учебен център Рая Лондон няма да възстанови сумата, заплатена за курса.
 • Когато студентът отсъства за по-дълъг период от 20%, учебен център Рая Лондон не отговаря за успеха на студента и знанията ви за съдържанието на курса.
 • Учебен център Рая Лондон си запазва правото да изключи всяко лице, което нарушава тези условия, всеки, който има агресивно поведение, който не зачита други студенти или хора, работещи в Учебен център Рая Лондон.

Ако човек се държи по арогантен, неуважителен или агресивен  начин, на този човек ще бъде дадено устно предупреждение, когато е направено за първи път, писмено предупреждение, ако това е повтарящо се действие и на този човек няма да бъде позволено да завърши курса.

В ситуация, която не е обхваната от тези условия, Учебен център Рая Лондон си запазва правото да предприеме действия, които считаме за разумни и не противоречат на закона.

×