fbpx

ИНТЕНЗИВЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НИВО B2 UPPERINTERMEDIATE


Уроци по английски език в Лондон

[list_courses number=”1″ category=”intensive-general-english-b2″ columns=”vc_col-sm-12″ animation=”no-animation-selected” all_courses_box_description=”” all_courses_box_button_background=”#ffba41″ all_courses_box_button_border=”#c89230″]

Това е интензивен курс по английски език за студентите, които се интересуват от свободното владеене писмено и говоримо на английски език и е обучение, което обобщава всички граматически структури и специален речник. Студентите в този курс по  английски език работят с автентични материали, взети от различни сфери на оригиналната литература, например география, биология, икономика, история, компютри и др. В края на това обучение по  английски език, студентите могат да разбират основните идеи на сложни текстове по абстрактни теми. Те могат да обсъждат както писмено така и устно технически въпроси и въпроси, свързани с тяхната специализация. След завършване на това ниво на изучаване на английски език, студентите могат да изработят ясен и подробен текст по широк кръг от теми и да обясняват и защитават гледната си  точка, като дават предимства и недостатъци.

Студентите могат да общуват с местните хора и да взаимодействат с тях  с увереност и без напрежение.

Имате въпроси за нашите курсове по английски език?

Нашите методи и висококвалифицирани преподаватели по английски език са дългогодишен опит и гарантират Вашият успех. Нека заедно превърнем пречките в преимущества!

×