fbpx

Живот във Великобритания след БРЕКЗИТ: бъдещето на европейските граждани

Всички ние, българите, които живеем във Великобритания, сме загрижени за нашето бъдеще, за нашия престой и за бъдещето на децата ни. След важната стъпка да започнем живот тук, след последвалото решение на страната, която ни прие, си задаваме въпроса какво би било условието от страна на домакините ни, за да можем да останем и да работим на британска територия. Защото напускането на Европейския съюз от страна на Великобритания бе заявената воля на британците, която определено ще внесе промени в живота ни.

До момента има правителствени решения, които ни засягат пряко и с които ще трябва да се съобразим. Нека ги прегледаме накратко, заедно с някои факти, касаещи общността на работещите тук европейци и в частност българи:

До момента във Великобритания живеят 3,6 мил. души, идващи от Европейски съюз, 600 000 от които са деца. Това включва и нашата общност. При последното преброяване през 2015г., българите са били 69 000 души, като оттогава броят им се е увеличил.

Правителството на Тереза Мей приема документ от 15 страници, който регламентира правата на всички тези хора. Потвърдено е, че чуждите граждани ще могат да кандидатстват за „статут на уседналост” (settled status) до края на процедурата по  БРЕКЗИТ, а именно 30-ти март 2019г. Това ще утвърди правата на всички, които са във Великобритания общо 5години до окончателното излизане на страната от Европейски съюз, като равни с тези на британските граждани. Пристигналите преди окончателното излизане от ЕС, но продължаващи да работят там, ще могат след 5-та година също да кандидатстват за „статут на уседналост”. Пристигналите след БРЕКЗИТ ще кандидатстват за разрешително за временно пребиваване. Тази процедура ще зависи от приетите по това време правилници. За „статут на уседналост” ще се кандидатства през двугодишният период до окончателното излизане на Великобритания от ЕС в отдела Home Office, който регламентира статута на пребиваващите. Подаването на документите ще струва ок. 65 лири. Освен другите условия, при кандидатстването всеки ще трябва да представи валиден документ за познаване на английски език, издаден от сертифициран изпитен център. Има, също така, одобрени от държавата системи за обучение, една от които трябва да бъде покрита от кандидатстващия.

Нашата езикова школа – Учебен център „Рая” Лондон – е подготвена за новите условия и предлага покриване на включените в правителствения списък тестове по английски език, с цел Вашето улеснено кандидатстване за права, равни с тези на британците. Нашата цел е безпроблемната Ви интеграция, не само в държавата, но и на желано от Вас работно място. Освен легален статус, езикът и неговото познаване дават свобода на решенията и по-лесно постигане на целите Ви. Позволете ни да Ви помогнем като ви предложим качествени езикови курсове, специално за българи!

 

Статията е написана от Ивета Радева

Training Centre RAYA London е нов и бързо развиващ се учебен център за обучение специализиран в преподаването на уроци по английски език като чуждоезиково обучение. Основан е през 2015 г., ние сме достатъчно малки, за да осигурим индивидуално отношение, но достатъчно големи, за да разполагаме с много добри условия и ресурси за изучаване на английски език.

×