fbpx

Коледните поговорки в английския език

Има една област, която рядко е застъпена в курсовете по английски език – народните мъдрости. Но човек истински опознава един народ, когато чуе, а и разбере, неговите пословици и поговорки. Ще Ви запознаем с няколко стари, коледни поговорки ( на английски език – proverbs, sayings).

“Christmas comes but once a year.” – буквално: „Коледа идва не повече от веднъж в годината.”. Какво означава? Англичаните всъщност казват, че ако е наистина рядко, човек може да прекали с нещо в живота си. С шум, с храна, с пазаруване на скъпи неща… стига да не е често, имаме право да се отпуснем добре.

Ето една типична английска поговорка, но с датски произход: “A green Christmas makes a fat churchyard.” Преносното ѝ значение е, че ако на Коледа е топло, църковният двор (където са погребвали починалите) се препълва. А това иде от вироглавието на някои хора, които захвърлят дебелите дрехи в зимното влажно време, полъгани от високите температури. Оттам до болестта пътят е пряк, според опита на народите, живеещи във влажен климат.

И още една, касаеща наблюденията над климата: “A green Christmas, a white Easter.” или „След зелена Коледа иде бял Великден.”. Т.е. ако по Коледа още е топло, то суровото, студено време ще продължи и през пролетта.

Последно ще Ви запознаем с едно народно сравнение в английския език: “He has more business than English ovens at Christmas.” – „Той е по-зает от английските пещи по Коледа.” Наистина, трудът покрай празниците е много, но пък носи радост и веселие.

Тези и много други неща обсъждаме в курсовете по английски език в Учебен център „Рая” Лондон. Ако искате да се присъедините, попитайте ни за най-удобното за Вас време! И весели, весели празници!

 

Написано от Ивета Радева

Training Centre RAYA London е нов и бързо развиващ се учебен център за обучение специализиран в преподаването на уроци по английски език като чуждоезиково обучение. Основан е през 2015 г., ние сме достатъчно малки, за да осигурим индивидуално отношение, но достатъчно големи, за да разполагаме с много добри условия и ресурси за изучаване на английски език.

×